WombackDrive to internetowy dysk sieciowy. Bezpieczna usługa umożliwiająca zarządzanie danymi za pośrednictwem chmury, także z poziomu urządzeń mobilnych

Otwarty Rozproszony System Plików wydany na licencji GPLv3