Zapytanie ofertowe nr 1/10/2018 z dn. 19.10.2018

Dotyczy projektu: „Opracowanie w ramach zaawansowanych prac rozwojowych innowacyjnej w skali świata Niezawodnej Efektywnej Macierzy Otwartej (NEMO) do bezpiecznego przechowywania i przetwarzania dużej ilości danych elektronicznych (Big Data)”

Numer umowy: POIR.01.01.02-00-0082/16

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 1-10-2018 [PDF]

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1-1-2018 [PDF]

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1-10-2018 [PDF] [WORD]

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1-10-2018 [PDF] [WORD]

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 1-10-2018 [PDF] [WORD]

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty [PDF]

Załączniki do protokołu [PDF]